logo

Noi acorduri de parteneriat în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

Evenimente

Recent, echipa de proiect din cadrul CE PRO DIDACTICA a efectuat primele vizite de monitorizare în două universități nou implicate în proiect: Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.Scopul vizitelor a constat în discutarea și semnarea Acordurilor de colaborare în următorii de 3 ani de proiect, dar și identificarea spațiilor pentru viitoarele Centre de resurse didactice în educația interculturală, care vor fi dotate și inaugurate cu sprijinul Fundației pentru copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Astfel, dl prof. dr. Eduard COROPCEANU, rectorul UST, a apreciat inițiativa dată, subliniind mai multe nuanțe ale necesității de abordare inovativă a procesului educațional, în general, și a educației interculturale, în particular, pornind de la contextul multicultural specific în care activează și vor activa actualele și viitoarele cadre didactice. Doamnele dr. conf. Diana ANTOCI, prorector și Valentina MÎSLIȚCHI, coordonator local al proiectului, au manifestat deschidere și interes deosebit pentru conlucrarea începută în domeniul dezvoltării strategice și al programelor de licență de la Științele educației.

Dna dr. conf. univ. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, rectorul Universității UPSC ”Ion Creangă”, a salutat călduros propunerea CE PRO DIDACTICA, menționând că proiectul se înscrie printre prioritățile manageriale ale noii administrații ale universității și completează, în mod fericit, alte schimbări de calitate aflate în plină desfășurare. Dna prorector, dr. conf. univ. Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR și dna coordonator local dr. conf. univ. Larisa SADOVEI, au participat la evenimentul de semnare a Acordului, exprimând aceleași atitudini de sprijin și implicare activă, în numele managerilor, profesorilor și studenților din instituție.

Subliniem importanța crucială a evenimentelor date și sperăm la cooperări intersante, utile și de succes pentru toți actorii educaționali, beneficiari ai proiectului. Or, Acordurile semnate prevăd consolidarea capacităţilor cadrelor didactice și manageriale universitare în domeniul EIC, prin organizarea programelor de formare în domeniul planificării strategice și dezvoltării curriculare; asistență în revizuirea curriculumului universitar modular la Didactica disciplinelor de la Facultățile de Științe ale Educației, Istorie și Educație Civică, Litere și Limbi Străine din perspectiva EIC; în actualizarea documentelor de dezvoltare strategică și la elaborarea produselor curriculare și a materialelor didactice de predare-învățare-evaluare pentru disciplinele socioumaniste, din perspectiva EIC etc.