logo

Lansarea proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”, faza a II-a

Evenimente

La 31 martie curent, în cadrul unei reuniuni on-line extinse a managerilor și a profesorilor universitari, echipa de la C.E. PRO DIDACTICA, a lansat faza a II-a a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în  formarea iniţială a cadrelor didactice. Inițiativa se va implementa pe parcursul a 3 ani, abordând problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (licență) și 3 universități (masterat) –  de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- și interculturală. 

Mesajele de deschidere și de salut pentru cei peste 60 de participanți au fost rostite de dna R. BEZEDE, Președintă AO CE PRO DIDACTICA și de dna N. BALTĂ, Reprezentanța Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția în Republica Moldova. Dna C. BUJAC, coordonator de proiect a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul așteptat al proiectului, specificând că inițiativa dată va cuprinde integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politici strategice, dar și în cele de curriculum ale 7 universități cu profil pedagogic de pe întreg teritoriul R. Moldova – Chișinău, Bălți, Comrat, Taraclia și Cahul; cooperarea dintre  universități și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competenței interculturale la copii și tineri.

Experiența C.E. PRO DIDACTICA în domeniul educației interculturale, ca premisă pentru un proiect de succes, a fost parcursă de manieră conceptual-cronologică de dna V. GORAŞ-POSTICĂ, expert proiect, iar V. SCURTU a prezentat pagina web a  proiectului  https://eic.prodidactica.md/, care urmează a fi completată în continuare cu resurse didactice relevante procesului educațional din universitățile cu profil pedagogic.

Echipele de proiect au manifestat deschidere și interes pentru implicare în proiect, subliniind necesitatea și utilitatea activităților propuse, or, problemele de integrare culturală, lingvistică, socială persistă în mediile multietnice din contextul nostru, iar școala urmează să răspundă provocărilor multiple cu care se confruntă copiii din grădinițe, elevii de la diferite trepte de școlaritate, studenții și profesorii.