logo

Instrumente de evaluare și monitorizare a competențelor interculturale

Evenimente

Pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie, profesorii universitari, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția, participă într-un program de formare și pilotare a unor instrumente de evaluare și monitorizare a competențelor interculturale. Varietatea de instrumente psihopedagogice sunt propuse pentru studenții pedagogi, dar și pentru copiii și elevii cu care vor lucra aceștia la stagiile de practică, unde se vor valorifica multiple dimensiuni ale competențelor interculturale (CIC).

Autorii instrumentelor, experți, practicieni cu experiență – Svetlana ARNĂUT, Angela SECRIERU, Daniela VACARCIUC și Vitalie CÂRHANĂ (copii și elevi); Svetlana ARNĂUT (studenți) – au elaborat pentru pilotare o varietate mare de probe de monitorizare și evaluare a CIC în domeniul educației formale și nonformale. Procesul de pilotare durează pana la finele lunii decembrie curent, iar ulterior, autorii vor colecta feedback-ul post-pilotare, le vor optimiza și le vor propune spre editare în formă electronică și pe hârtie. Instrumentele se vor disemina pe larg și vor putea fi utilizate în diferite forme, de către copii de grădiniță, elevi și studenți, pentru constatarea nivelului de competență interculturală, dar și a dinamicii acesteia în varii contexte.

Conform abordărilor împărtășite și a finalităților promovate de proiect, competența interculturală se formează printr-un echilibru adaptat situațional între cunoașterea și experimentarea altor culturi, comportamente, curiozitate, deschidere și interes pentru implicarea în alte culturi, empatie, abilitatea de a te pune în locul celuilalt, recunoașterea și interpretarea corectă a sentimentelor și nevoilor celuilalt etc.