logo

Expoziție de carte dedicată dialogului intercultural

Evenimente

La 12 mai curent, în cadrul Conferinței științifico-practice de la Centrul MEDIACOR al Universității de Stat din Moldova, dedicată Zilei internaționale a familiei, cu genericul „Perspectivele de dezvoltare a familiei în contextul globalizării”, a fost organizată o expoziție de carte la tematica educației interculturale/EIC.

Astfel, studenții de la specialitatea Învățământ primr și limba engleză, ghidați de coord, Centrului de resurse în domeniul EIC, dna dr. conf. univ. L. DARII, au selectat mai multe titluri de carte, relevante pentru educația toleranței în familie, pentu dezvoltarea culturii de gen și a respectului pentru diversitatea contemporaneității.

În cadrul sedinței plenare, participanții au ascultat alocuțiunea expertului  superior din proiect, dnei dr. hab. prof. univ. Viorica Goraș-Postică, cu referire la cele mai importante activități din proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2), implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 7 universități cu profil pedagogic. Inițiativa dată, inclusiv dotarea generoasă a unui Centru EIC (sala 315, blocul 3), este sprijinită de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția. 

Cultul familiei  cu valorile general-umane perene, dar și cu exigențele reclamate de realitățile imediate, continuă să fie promovate și dezbătute la toate nivelurile în Republica Moldova și în toată lumea, orientate spre asigurarea egalității de șanse și a responsabilității sociale, a comunicării și adaptării eficiente, ca abilități inerente ale cetățeanului secolului al XX-lea.