logo

Dimensiuni interculturale în context educaţional polonez

Publicații

Articolul este un studiu eseistic asupra rezultatelor observării, studiilor de caz şi cercetării literaturii de specialitate, în cadrul celei de a XII-a ediţie a şcolii de vară de la Universitatea ”Elena Grzegorzewska” din Varşovia, iniţiată şi coordonată de Catedra UNESCO ”Janusz Korczak”, în baza unui proiect UNESCO. Tematica cercetărilor prezentate şi discutate, precum şi a activităţilor de instruire este legată de asigurarea egalităţii de gen şi a egalităţii copiilor prin discursul liberal şi conservativ, cu implicaţii sociale şi lingvistice. Referinţele specifce la bunele practici şcolare din contextul actual polonez, dar şi la problemele cu care se confruntă cercetarea pedagogică, provoacă cititorul să descopere unele aspecte problematice şi să îşi extindă orizontul şi perspectivele de abordare a subiectelor analizate de autoare

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018