logo

Dezvoltarea competenței interculturale în cadrul activităților extracurriculare

Evenimente

Trăind într-o societate globalizată, devine inevitabilă necesitatea de dezvoltare a competenței interculturale la discipolii noștri. Astfel, conștientizarea diversității culturale, precum și formarea atitudinilor respectuoase și tolerante față de celălalt le va permite să construiască relații interpersonale solide și agreabile pe viitor. Într-adevăr, educația interculturală contribuie în mod esențial la crearea premiselor necesare pentru edificarea unei societăți tolerante, în care membrii sunt capabili să interacționeze acceptând și respectând diferențele de opinie. Prin urmare, ar trebuie să se pună un accent deosebit pe dezvoltarea competenței interculturale pe tot parcursul educativ al elevului/studentului. Aceasta ar însemna promovarea interculturalității nu doar în timpul orelor, ci și în cadrul activităților extracurriculare.

Studiul unei sau mai multor limbi străine este din start axat pe dezvoltarea competenței interculturale. La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, predarea limbilor străine presupune dezvoltarea competenței date atât în cadrul orelor de curs, cât și prin activități extracurriculare. Dat fiind situația epidemiologică din țară, Viorica Condrat, doctor, lector universitar la Catedra de Filologie engleză și germană, în cadrul proiectului ”Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”, a organizat un eveniment extracurricular on-line cu genericul ”Women’s History Month – an Intercultural Perspective”, care a avut drept scop sensibilizarea studenților privind combaterea stereotipurilor și prejudecăților de gen.

Studenții au fost încurajați să-și expună punctul lor de vedere privind rolurile pe care le dețin femeia și bărbatul în societatea modernă. Astfel, 44 studenți au participat la un sondaj inedit, în care au fost rugați să coloreze două funde/papioane având la dispoziție două markere: unul de culoare roz și celălalt de culoare albastră. Trebuie de menționat faptul că limba de lucru din cadrul evenimentului era engleză. Pentru ambele noțiuni din limba română există un singur echivalent în limba engleză bow. După aceea studenții au lipit the bow (funda/papionul) pe imaginea unui băiat și pe cea a unei fete, iar pe ele au scris ce visează ei să devină.

Inițial, studenții au spus că nu au prejudecăți, că sunt deschiși și că nu discriminează pe nimeni după criteriul de gen. Experimentul însă a demonstrat că încă le este greu să evite stereotipizarea și au tendința de a gândi conform normelor unei societăți mai mult patriarhale. Totodată, le este greu să accepte noțiuni mai progresiste, cum ar fi cel de feminism, deoarece au o percepție eronată asupra semnificației acesteia. Aparent, o bună parte din studenți judecă în baza unor cunoștințe și percepții stereotipizate, care au scopul de a crea o impresie precum că feminismul este o formă extremistă în care femeile doresc să domine lumea. Pare să le fie greu să accepte idee că feminismul, de fapt, este o mișcare care susține egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul, o mișcare care militează pentru drepturile egale a tuturor, indiferent de gen.

Această activitate le-a permis studenților să conștientizeze în ce măsură sunt, de fapt, lipsiți de prejudecăți și stereotipuri. Prin urmare, ea a contribuit la dezvoltarea competenței interculturale, întrucât participanții au putut compara mai multe puncte de vedere din diferite culturi vizavi de rolul femeii în societatea modernă și să își formuleze propriile concluzii. Studenții au participat la crearea a două videouri care au avut scopul de a sensibiliza opinia oamenilor, încurajându-i să cunoască o altă perspectivă a problemei evocate, pe de o parte, și să accepte puncte diferite de ale lor, pe de alta.

Viorica CONDRAT, dr., lect. univ.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți