logo

Curriculum Educaţie Interculturală pentru viitorii pedagogi

Publicații

Curricula Educaţie Interculturală pentru viitorii pedagogi sunt structurate pe discipline și pe module, propunând demersuri didactice variate, prin care studenții, de manieră interactivă, își pot dezvolta atitudini tolerante și responsabile, comportamente adecvate contextului multicultural și adaptate la diferențele în continuă schimbare, din grupurile de copii și adulți cu care vor lucra. Link AICI

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018