logo

Crearea de politici educaţionale pentru schimbare socială. O intervenţie postumanistă

Publicații

Articolul de faţă are în vedere tensiunile dintre educaţia pentru schimbare socială, formulată în documentele internaţionale de politică educaţională, şi educaţia pentru reproducerea economică, socială şi culturală în lumina teoriilor postumaniste. Vom explora modul în care dimensiunea orientată spre viitor, instrumentală, a creării politicilor educaţionale, aparent în serviciul „binelui comun“, generează închideri particulare în locul deschiderilor pentru viziuni ale schimbării sociale.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018