logo

Concurs de selectare a 6 facilitatori pentru schimbul intercultural din Trogen, Elveția (10-30 octombrie 2022)

Anunțuri

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a 6 facilitatori care vor supraveghea un grup de 40 de tineri din Moldova pe parcursul desfășurării schimbului intercultural din Satul Copiilor, Trogen, în perioada 10-30octombrie 2022, organizat în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”. Facilitatorii, împreună cu echipa de management a proiectului, vor participa în procesul de pregătire, desfășurare și evaluare a schimbului intercultural. Participarea facilitatorilor este gratuită (costurile sunt acoperite de proiect).

Facilitatorii au următoarele responsabilități: 

 • susținerea tinerilor și părinților în procesul de pregătire pentru schimbul intercultural;
 • participarea la sesiuni de pregătire și activități de consolidare a echipei, organizate de echipa de management a proiectului;
 • asigurarea securităţii tinerilor în timpul călătoriei;
 • asigurarea traducerii în timpul cursurilor: engleză – română – rusă.
 • administrarea responsabilităților în căsuțe (disciplină, curăţenie, de serviciu la  bucătărie,  igiena personală  etc.);
 • comunicarea constructivă cu coordonatorul schimbului şi personalul Satului Copiilor din Trogen, pentru bună desfăşurare a schimbului intercultural;
 • monitorizarea și susținerea participanților în organizarea activităților de follow-up la întoarcere în țară.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • vârsta minimă de 22 de ani;
 • experienţă de lucru, inclusiv în calitate de voluntar, cu tinerii;
 • cunoaşterea la nivel avansat (nivel B2) a limbilor română, rusă și engleză (germana va constitui un avantaj) pentru a oferi traducere în timpul cursurilor, precum şi în timpul activităţilor de schimb cu alte grupuri prezente pe teritoriul Satului Copiilor din Trogen;
 • cunoștințe în domeniul educației non-formale, drepturilor omului și a non-discriminării;
 • competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă bine dezvoltate;
 • abilități de gestionare eficientă a situaţiilor de stres și de conflict;
 • disponibilitate de a participa în faza de pregătire şi de a susţine tinerii în multiplicarea cunoştinţelor acumulate după încheierea schimbului intercultural (activitatea de follow-up);
 • posibilitatea de a călători peste hotare în perioada 10-30 octombrie;
 • deținerea unui pașaport biometric internațional, valabil până în luna decembrie 2022;
 • experienţă în însoţirea tinerilor în excursii/călătorii şi asigurarea securităţii acestora va constitui un avantaj.
 • studii superioare în domeniul Științelor Educaționale și Sociale va fi considerat un avantaj.

Beneficii:

 • învăţarea noilor metode şi tehnici de lucru nonformale cu tinerii;
 • schimb de experienţă profesională, atât cu formatorii și pedagogii din Moldova, cât și facilitatorii de peste hotare;
 • vizitarea mai multor orașe europene;
 • îmbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă străină (engleza, germana) etc.

Modalitatea de participare şi selectare:

Persoanele interesate vor lua cunoștință de GHIDUL FACILITATORULUI (Link) și ne va expedia prin e-mail la adresa vscurtu@prodidactica.md (cc : prodidactica@prodidactica.md) dosarul de participare denumit „Facilitator Schimb Intercultural”, care va conţine:

 1. CV-ul actualizat; 
 2. Scrisoare de motivare în limba engleză (care va conține răspunsuri la întrebările: Descrieți succint experiența Dvs. de lucru cu tinerii; De ce doriți să participați în calitate de facilitator în cadrul schimbului intercultural?; Care va fi aportul Dvs. în buna desfășurare a schimbului intercultural?).
 3. 1-2 scrisori de recomandare din partea organizațiilor/instituțiilor în care ați avut experiență de lucru cu copiii, tinerii  (opțional).

Data-limită de înscriere este 5 august 2022. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

 • 2023
 • 2022
 • 2019
 • 2018