logo

Atelier cu privire la realizarea curriculumului universitar ”Educație interculturală”

Evenimente

La 18 noiembrie curent, la Universitatea de Stat din Comrat a fost organizat atelierul ”Activitatea educațională extracurriculară în contextul interculturalității” în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”.

Participanții ativității organizate, studenții anului I la specialitățile pedagogice: Limbi străine și literatură, Pedagogie în învățământul primar. Pedagogie preșcolară au discutat cu deosebit interes despre prevederile conceptuale, esența paradigmei și conținutul educației contemporane din diferite țări; caracteristici specifice ale educației naționale din: Thailanda, Japonia, China, Emiratele Arabe Unite, Coreea etc.; relevanța și semnificația la etapa actuală a educației interculturale în instituțiile de învățământ în contextul globalizării și modernizării educației pentru diversitate.

În cadrul atelierului au fost aplicate diverse tehnici interactive, inclusiv pe baza unor texte accesibile, ”incitante” şi situaţii educaționale care au provocat reflecţii şi discuţii, utilizându-se diverse forme de organizare a informaţiei, ce au asigurat derularea eficientă a discuțiilor. Studenții, viitori pedagogi de la specialitatea Limba și literatura engleză și germană au participat activ la pregătirea design-ului și desfășurarea forumului nominalizat, la etapa finală a căruia a avut loc înmânarea certificatelor participanților Responsabili de conceperea și realizarea atelierului au fost profesoarele Catedrei de Pedagogie și Psihologie: Maria Ianioglo, doctor, conferențiar universitar, coordonator proiect USC și Maria Vlah, master, lector universitar.